درباره ما

دکتر ندافرزانه روانپزشک و رواندرمانگر

فارغ التحصیل دوره تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و دارای بورد تخصصی اعصاب و روان از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران می باشند و رزومه کاری و تحصیلی دکتر ندا فرزانه به ترتیب زیر است.

رزومه

عنوان علمی

دکتر ندافرزانه روانپزشک و رواندرمانگر فارغ التحصیل دوره تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بیشتر
حیطه فعالیت

1. اختلا لات روان تنی (سایکوسوماتیک): ملال و افسردگی پیش از قاعدگی- بیماری خستگی مزمن...) 2. درمان آرام سازی

بیشتر
سوابق فعالیت

1. سابقه همکاری با سازمان بهزیستی در امور کمسیونهای بهزیستی معافیت روانپزشکی 2. سابقه همکاری با سازمان

بیشتر
سابقه فعالیتهای علمی اخیر

1. ارائه پوستر در کنگره روانپزشکی انجمن روانپزشکان ایران سال 1394. عنوان:اثربخشی درمان حساسیت زدائی

بیشتر
مدارک تخصصی

مدارک تخصصی در حیطه های درمانهای غیر داروئی روانپزشکی : • دارای مدرک تخصصی دوره درمان اختلالات جنسی

بیشتر
مقالات علمی

English articles: 1. Farzaneh N, Ghobakhlou M , Naderi N, Moghimi-Dehkordi B, Fadai F. Anxiety a

بیشتر
مقالات پذیرش شده برای ارائه در کنگره های خارجی

1-Poster accepted presentation for XVI WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY “Focusing on Access

بیشتر
کتابهایی که ترجمه کرده ام

Tranlated Books(کتابهایی که ترجمه کرده ام) 1- One of the main translators of book title: Psychodynam

بیشتر
شرکت در فیلم مستند به عنوان روانپزشک کارشناس تحلیلگر

-Documentary Film: Film title:”Them” .I was one of the main doctors who were interviewed about Paranormal

بیشتر
عناوین مقالات و مصاحبات چاپ شده در روزنامه ها

Newspaper Interview(عناوین مقالات و مصاحبات چاپ شده در روزنامه ها) 1- Author Name: Dr Neda Farzaneh.

بیشتر