مشاوره قبل از ازدواج

در متن زیر توضیحاتی در مورد “زوج درمانی ” توسط خانم دکتر ندا فرزانه روانپزشک برای خوانندگان محترم ذکر شده است
امادگی پیش از ازدواج برای انتخاب زوج مناسب ، بسیار موثر است .از توصیه هایی که برای انتخاب همسر در مشاوره قبل از ازدواج مفید است ، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
در مراحل آشنایی برای ازدواج تمام خواسته های خودرا طبقه بندی کنید و بر اساس اولویت آنها را با همسر آینده تان در میان بگذارید. .
در این میان خواسته های اولویت بندی شده شما چند ستون را تشکیل می دهند.در یک ردیف تمام ویژگی هایی که حتما همسرآینده تان “باید” دارا باشد را بنویسید. در ردیف بعدی تمام ویژگی هایی که “نباید” همسرآینده تان  داشته باشد، را یادداشت کنید.
در ردیف بعدی نیز برای خود ویژگی هایی که  ترجیح می دهید در همسرتان وجود داشته باشد را یادداشت کنید.
-به ندرت پیش می آید که روابط پس از ازدواج هیچ مشکلی نداشته باشند. به هرحال بعد از ازدواج ، اختلافات و یا تغییرات سلیقه در بین زن و شوهر نمود مییابد . اکثرا در این. بنا به  موارد خانوادگی  مسائل فرهنگی و ..  پس از بروز مشکل زن و شوهر سعی می کنند به تنهایی و سپس با کمک بزرگان فامیل، مشکل خود را حل کنند. زوج درمانی یکی از روش هایی است که در این موارد موثر واقع می شود.
زوج درمانی بهتر است در حضور زن وشوهر انجام شود، اما در برخی موارد یکی از دو نفر از حضور در این جلسات اجتناب می کند که توصیه می شود جلسات درمانی با یک نفر آغاز شوند. پس از برگزاری چند جلسه احتمال اینکه شخص دوم ملحق شود وجود دارد و یا گاهی ادامه درمان و مشاوره بدون حضور وی نیز موثر خواهد بود.د ر جلسه زوج درمانی، درمانگر نظرات شخصی خود را بیان نمی کند. بلکه با تسهیل تغییرات به زن و شوهر کمک می کند رابطه موثرتری برقرار کنند و با راهنمایی های مشاور به نتیجه مثبتی برسند.
-از کلیدهای ار تباطی بهبود روابط زوجین میتوان به روشهایی برای بیان بهتر درخواستهای خود برای درک شدن بهتر خواسته های خود توسط همسر اشاره کرد.
کلمات و جملاتی  که همسر از شنیدنشان ، احساس سرزنش شدن از جانب شما را نداشته باشد . -مثل موارد زیر:
از اینکه به نیازهای من توجه میکنی ازت ممنونم.
خوشحالم که من رو همون طوری که هستم، قبول داری.
-خیلی خوبه که مسائل را باهمیگه مطرح کنیم و راه حلهای مشترک براشون پیدا کنیم.
صد البته که نباید این جملات به صورت کلیشه ای و به اصطلاح “طوطی وار ” نباشند.
در مواردی که زن و شوهر دیگر با ین روشها نیزدچار مشکلات در زمینه ارتباطی هستند، مراجعه به بهترین روانپزشک تهران و یا رواندرمانگر برای زوج درمانی میتواند ، موثر باشد.

دسته بندی : مقالات روانشناسی