دسته: مقالات روانشناسی

آیا میدانستید که رسیک خودکشی در بچه هایی که والدین معتاد به مصرف مواد مخدر اوپیوئیدی دارند ، دو برابر است؟

مقاله زیر توسط دکتر ندا فرزانه بهترین روانپزشک ، زوج درمانگر  در مورد "آیا میدانستید که رسیک خودکشی در بچه هایی که والدین معتاد به مصرف مواد مخدر اوپی [...]

بیشتر